• yigitaku01
 • yigitaku02
 • yigitaku03
 • yigitaku04
1 2 3 4

ძლიერი დატვირთვის გამძლე აკუმულატორები.

 • უმაღლესი გამძლეობის ფირფიტები ძნელ პირობებში
 • ექსპლუატაციის დროს.
 • კოროზიის მიმართ უდიდესი გამძლეობა.
 • ულტრა სტაბილურობა კრიტიკული გადატვირთვების დროს.
 • დიდი დამწყები დენის სიმძლავრე ნებისმიერ ამინდში.
 • გამძლე შემაერთებელი დამჭერები.
 • არ სჭირდება მომსახურეობა ექპლუატაციის მთელ მანძილზე.
 • დაცულია ძლიერი განმუხტვისაგან.