• yigitaku01
  • yigitaku02
  • yigitaku03
  • yigitaku04
1 2 3 4

თანამედროვე ტექნოლოგიით დამზადებული აკუმულატორები.

  • გაძლიერებული ფირფიტები Са-са შენაერთისგან.
  • არ სჭირდება მომსახურეობა ექპლუატაციის მთელ მანძილზე.
  • მაღალი სიმძლავრის გარანტია წლის ნებისმიერ პერიოდში.
  • მომსახურეობის გრძელი ვადა.
  • მზადაა სამუშაოდ. დახურული ტიპის აკუმულატორები.
  • მოხერხებული დამუხტვის ინდიკატორი სახურავზე.